aukro-aukce-cz.cz aukro-aukce-cz.cz - Aukro.cz aukce | Aukro.cz aukce

aukro-aukce-cz.czWebsite Profile

Title: Aukro.cz aukce | Aukro.cz aukce
Keywords: Aukro.cz aukce
Description:Aukro.cz aukce online je online auk?ní server (síň ?i portál), ktery umo?ňuje jednodu?e a vyhodně prodat ?i nakoupit jakékoliv věci a zbo?í.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

aukro-aukce-cz.cz Information

Website / Domain:aukro-aukce-cz.cz
Website IP Address:217.16.187.22
Domain DNS Server:ns3.savana.cz,ns2.savana.cz,ns1.savana.cz

aukro-aukce-cz.cz ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

aukro-aukce-cz.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

aukro-aukce-cz.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx/1.10.0
Date Mon, 15 Oct 2018 04:04:47 GMT

aukro-aukce-cz.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Aukro.cz aukce 9 1.93%

aukro-aukce-cz.cz Similar Website

Domain WebSite Title
seznam-aukci.cz Aukro cz aukce online
aukce-online.info Aukce-Online - Aukce online, Aukce Aukro online, Aukce Cz
aukro-aukce.cz Aukro cz aukce online | Nejlep?í internetová aukce
aukce-aukro.info Aukce Aukro – Real Estate
aukro-aukce-online.cz aukro-aukce-online.cz
aukceaukro.net Aukce Aukro a móda - www.aukceaukro.net
aukceminci.cz Aukce - Aukce mincí .cz
aukro-aukce.eu aukro-aukce.eu?-?This website is for sale!?-?aukro-aukce Resources and Information.
aukro.cz Aukro - největ?í obchodní portál (Kup Te? i aukce)
aukro-aukce-online-bazar.cz Aukro Aukce - Online bazar - Super nákup na Aukro.cz
bazar-aukro.cz Aukro bazar
realitydrazby.cz aukce nemovitostí :: RealSpektrum Aukce
andelskyvecer.cz Andělská aukce
aukce-auction.cz Aukce-Auction.cz
sportovniaukce.cz Sportovní aukce
ebayaukce.cz eBay Aukce
livebid.cz Aukce - LiveBid.cz
aukce-obrazy.cz Aukce Obrazy

aukro-aukce-cz.cz Alexa Rank History Chart

aukro-aukce-cz.cz aleax

aukro-aukce-cz.cz Html To Plain Text

Aukro.cz aukce | Aukro.cz aukce Aukro.cz aukce Informa?ní web zamě?eny na Aukro Aukro.cz aukce Aukro online Aukro bazar Aukro.cz aukce Aukro bazar je online aukce, na které m??ete prodávat a nakupovat nejr?zněj?í p?edměty a zbo?í za super ceny.Aukro.cz aukce je podobny auk?ní server, americkému eBay. Denně se na aukru prodá zbo?í za desítky milion? korun. Hlavní kategorie auk?ního serveru Aukro.cz jsou: Auto-moto, Cestování, Děti, D?m a zahrada, Elektro, Foto, Hudba a Film, Knihy a ?asopisy, Nemovitosti, Oble?ení, Po?íta?e, Podnikání a pr?mysl, Sběratelství, Sport a turistika, Staro?itnosti a umění, Telekomunikace, Videohry a herní konzoly, Zábava, Zdraví a krása. Na Aukru si m??ete také zalo?it vlastní internetovy obchod a prodávat tak p?es internet. Díky vysoké náv?těvnosti Aukra tak máte ?anci své vyrobky rychle a jednodu?e prodat. Takto na Aukru prodávají umělci, kte?í malují obrázky, ?ijou oble?ení, pop?ípadě vyrábí korálky a ?perky. Na Aukru si ale m??ete zalo?it i sv?j vlastní internetovy obchod prakticky s ?ímkoli – a? u? jde o pneumatiky ?i parfémy, oble?ení, digitální techniku, po?íta?e, historické knihy, pohlednice. Va?í fantazii a podnikatelskému duchu se meze nekladou. ?ím d?íve se zaregistrujete jako u?ivatel www.aukro.cz, tím d?íve budete moci vyhodně nakupovat a prodávat! ?eská po?ta je státní podnik provozující po?tovní slu?by na území ?eské republiky. Lep?í práce.cz v největ?í aktuální nabídce pracovních míst z celé ?eské republiky i v zahrani?í. Aukro.cz aukce je největ?í online nákupní galerie v ?R. Pěkné podlahy pro vá? byt ?i d?m. Nabízíme levné vinylové podlahy v na?em eshopu. Aukro aukce online Aukro.cz aukce online je online auk?ní server (síň ?i portál), ktery umo?ňuje jednodu?e a vyhodně prodat ?i nakoupit jakékoliv věci a zbo?í (auta, mobily, ?perky, mince, oble?ení). Aukce zbo?í ?asto za?íná od ceny 1k?, sta?í si ur?it vy?i maximální ceny a zbo?í m??e byt va?e. Pokud chcete prodávat, máte spoustu mo?ností jak zviditelnit Vá? p?edmět a dojít tak maximální ceně. O tom, ?e tento model má budoucnost a je úspě?ny, svěd?í i fakt, ?e se s podobnym úspěchem setkaly na?e slu?by i v Bulharsku, Ma?arsku, Rusku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajině. Nej?ir?í ve?ejnosti i firmám zaji??uje Aukro p?ístup ke stále rostoucímu trhu v oblasti online obchodování. Tato platforma umo?ňuje nákup a prodej zbo?í nebo slu?eb formou aukce i za pevnou cenu. Na pot?eby neustále se rozvíjejícího odvětví reaguje vytvá?ením novych nástroj?, které usnadňují bezpe?ny, rychly a jednoduchy nákup a prodej. Stálymi partnery Aukra jsou mimo jiné banky, autoriza?ní centra platebních karet ?i největ?í ?eské internetové portály. Jako první Aukro spustilo oblíbeny Partnersky program, do něj? je zapojeno ji? několik tisíc jeho U?ivatel?. Zp?ístupnili on-line obchodování prakticky v?em. Bez jakychkoliv dal?ích prost?edník? m??ete prodávat a nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v tydnu. Prodejc?m nabízí pohodlné nástroje pro vystavení zbo?í v aukcích a jejich ?ízení. Kupujícím nabízí obrovské mno?ství zbo?í p?ehledně rozt?íděné do kategorií, jednoduchy zp?sob p?ihazování a dal?í slu?by související s bezpe?nym nákupem p?es internet. Tisíce p?edmět? na prodej, více ne? 1 000 000 registrovanych U?ivatel? a radost z rychlého a snadného obchodování – to v?e dělá Aukro neoby?ejnym místem na internetu. eMimino je portál pro v?echny maminky. PS? měst a obcí. Nabídka práce z celé ?R od firem a personálních agentur. Annonce – v?e má svou cenu a p?íběh. Inzerce zdarma, na internetu i v tisku. Vyroba reklamní plachty – montá? reklamy – pronájem plo?iny Plzeň www.refinhome.cz. S nakupováním roste radost i vyhody Aukro aukce online spustilo sv?j novy věrnostní program. Za to, ?e nakupujete vyhodně na internetu získáváte tzv. Aukro body, které m??ete později vyměnit za nějakou z hodnotnych cen, které Aukro nabízí. Zjednodu?eně ?e?eno, za to, ?e se na internetu ú?astníte vyhodnych aukcí, dostanete dárky. Je to mo?né? Aukro bazar nám dává jasně na srozumněnou ?e je. Abyste se mohli stát ?leny věrnostního programu na Aukro aukce online musíte se do něj zdarma zaregistrovat. ú?astníkem tohoto programu m??e byt ka?dy, kdo prodává nebo nakupuje na Aukru. Dal?í vyhodou pro Vás je loterie A. lotto, kde si m??ete vsadit své nasbírané body a vyhrát nap?íklad televizor, víkendovy pobyt na horách atd. A jak a kde se sbírají body? Ka?dy kupující a prodávající získává body za ?ástku, kterou utratí nákupem nebo prodejem p?edmětu na Aukru. Za nasbírané body si budete moci vybrat nějaky p?edmět z dárkového katalogu. Nap?íklad sortiment z oblasti oble?ení, doplňk?, elektroniky a dal?í. Některé ceny jsou opravdu pěkné a velmi hodnotné. Podívejte se na ně na stránkách www.aukro.cz a nechte se inspirovat. Vyu?ijte ?tědrosti Aukra a je?tě dnes se do věrnostního programu zaregistrujte. ?ím d?ív za?nete se sbíráním bod?, tím d?ív si budete moci vybrat nějaky ten dáre?ek. Bazo?.cz je největ?í ?esky online bazar. PS? měst a obcí slou?í k identifikaci města ?i obce. Unikátní bazar se zcela novymi funkcemi a zdarma. Aukro v zahrani?í V ?eské republice nejoblíbeněj?í auk?ní server Aukro online má pobo?ky i v zahrani?í. Díky tomu, ?e jste zaregistrování na ?eském Aukru, m??ete se se stejnym u?ivatelskym jménem a heslem p?ihlásit i na zahrani?ní pobo?ky Aukra. V zahrani?ní p?sobí Aukro aukce online v těchto státech: Aukro v Rusku – www.molotok.ru Aukro na Ukrajině – www.aukro.ua Aukro v Bulharsku – www.aukro.bg Aukro v Polsk – www.allegro.pl Slovenské Aukro – www.aukro.sk Ma?arské Aukro – www.teszvesz.hu Aukro v Bělorusku – www.allegro.by Aukro v Kazachstánu – www.allegro.kz Aukro v Rumunsku – www.aukro.ro Pokud znáte ?eské Aukro a víte jak to na Aukru chodí, tak se na zahrani?ních pobo?kách Aukra ur?itě neztratíte a nezabloudíte. Vizuálně i funk?ně jsou si v?echny auk?ní portály skupiny Aukro velice podobné a stejné. Dal?í vyhodou online aukce Aukro bazar je, ?e stejně tak jako Vy, tak i ostatní náv?těvníci ze zahrani?í se mohou p?ihlásit na ?eské Aukro. Pokud jako prodejce jste ochoten posílat své balí?ky do zahrani?ních stát? uvedenych vy?e, oblast Va?í p?sobnosti se tak roz?i?uje na více jak polovinu Evropy a to u? je po?ádny trh. Sbazar – internetovy bazar a inzertní portál, kam zadáváte inzeráty zdarma. Inzerce zdarma, internetovy bazar – kupte si novy byt nebo prodejte staré auto, to v?e zvládne ná? Bazo?.cz. Tyto stránky nejsou oficiální webovou prezentací Aukro.cz a mají pouze informativní charakter. Reklama: Inzerujte zde! Máte zájem o reklamu? Kupte si textovy odkaz na této pozici! Inzerujte zde! Máte zájem o reklamu? Kupte si textovy odkaz na této pozici! ? 2017 Aukro.cz aukce

aukro-aukce-cz.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Thu Jun 08 10:22:13 2017
domain: aukro-aukce-cz.cz
registrant: FORPSI-4CF-S315345
nsset: SAVANA_DNS
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 31.05.2015 13:47:09
expire: 31.05.2018
contact: FORPSI-4CF-S315345
org: Ond?ej ?efler Dis.
name: Dis.Ond?ej ?efler
address: Osadní 1458/1
address: Praha 7
address: 170 00
address: CZ
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 24.03.2009 05:20:22
changed: 19.01.2015 14:50:11
nsset: SAVANA_DNS
nserver: ns1.savana.cz
nserver: ns2.savana.cz
nserver: ns3.savana.cz
tech-c: HOFY
registrar: REG-IGNUM
created: 01.10.2007 13:33:01
changed: 05.01.2012 02:07:04
contact: HOFY
name: Pavel Hofner
address: Lounská 983/43
address: Dě?ín
address: 405 02
address: CZ
registrar: REG-IGNUM
created: 01.09.2006 22:45:00
changed: 20.12.2011 12:42:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en